Verksamhet

WE ARE


READY TO


DO THE JOB


Varför bli Fadder?


 

Välkommen som sponsor och välgörare till våra barn som hamnat i svårighet, utanför familjeliv och samhällets trygghet.


 

 Vi som jobbar med detta har jobbat med att hjälpa andra i flera år och vissa av oss sen början av 90-talet. Projektet startade vi i samband med jordbävningen i centrala Filippinerna och tyfonen "Hayian",hösten 2013. Jordbävningen och tyfonen skadade hus vägar och infastruktur på många öar och en del skolor och hus är fortfarande ej återuppbyggda. Tyvärr så arbetar en del myndigheter väldigt långsamt och bråkar inbördes om vem som skall göra vad?! Istället får en stor del av handlingskraften komma via hjälpinsatser från utländska organisationer vi hoppas dock på att den nya presidenten (2016) skall visa handlingskraft i dessa frågor.

 

 Korruptionen frodas och en undersökning ger att mellan 50 - 60% av medborgarna vill lämna Filippinerna men få har möjligheten. Vi anser att man inte skall behöva lämna sitt hemland för att ha en chans till överlevnad och ett drägligt liv.

 Inget är hopplöst men man får inse att det är inte möjligt att hjälpa alla men varje barn som tar skolexamen kan (som ringar på vattnet) göra det bättre för ca 10 andra personer.

 

 När du och/eller ditt företag ger en gåva till vårt projekt bidrar ni till att fler utsatta och föräldralösa barn får en bättre chans i livet och möjligheten att växa upp i en kärleksfull familj. Pengarna går till livsnödvändigheter som mat, medicin, skola, kläder och boende.

När det gäller högre studier så går vi bara in som sponsor till barn som anses klara av att ta examen.

Här bredvid så ser du några alternativ som går att välja mellan som privatperson eller företagssponsor till våra hjälpprojekt och dess barn.

Gåvoalternativ:


  •  Engångsgåva: Fritt belopp.
  • Förskolefadder - 1 Förskole/lågstadiebarn: Ge SEK 100/Mån, eller SEK 1,200/År Hjälp ett barn att kunna gå i grundskola, (Minimum 12 månader).
  • Skolbarnsfadder: Ge SEK 200/Mån eller SEK 2,400/År Hjälp ett barn till en dräglig vardag och skolgång.(Minimum 12 månader).
  • Högre studier-Fadder: ca.SEK 15,000-20,000/År, Hjälp en ungdom till en examen.(Minimum 24 månader).
  • Familjestärkande fadder: SEK 200/Mån (Minimum 12 månader).
  • Andra projekt: Fråga, lyssna och tala med oss om vad ni är intresserade av att stödja

Bank: NORDEA

BIC/SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE49 9500 0099 6026 0593 9244

Bankgiro: 739-5262

PlusGiro: 59 39 24-4

SWISH: 1232255529

 Uppge vad insättningen gäller och skriv gärna ert namn i meddelanderutan så sätter vi upp er på en lista över bidragsgivare.


Aktuella och Nya


PROJEKTVårt huvudsakliga projekt just nu är ett skolprojekt "Sitio Wella" i Metro Manila men saker händer ständigt så nödhjälp behövs ibland. Vi stöttar även personer och familjer när vi har finansiell möjlighet i fråga om studier och häsovård för främst barn och unga.

Arbetsteam


 

 

Vi som är med i detta jobbar alla ideellt och bland våra medlemmar har vi personer som har personliga erfarenheter och upplevelser från naturkatastrofer och ett hårt liv därför vill vi ge de fattiga, hemlösa och föräldralösa barnen en större möjlighet till att forma ett bättre liv.

 För mer information om projekt och om vår verksamhet kontakta oss på e-mail: contact@swefilnetwork.org eller telefon 0722-79 74 41

JIMMY LARLAND

 

Ordförande i Svensk-Filippinska Nätverket och projektledare.

Handhar även kontakterna med våra samarbetsorganisationer såsom SOS-Children Villages Philippines m.fl

ROWENA M. NERVEZA


Vår kontakt i Manila, Filippinerna som dessutom är lärare i ett socialt förskoleprojekt vi stöder tillsammans med Parañaque City Counsil

ROCHELLE, JOSHUA, ANGELICA, HÅKAN, MIRIAM.. m.fl. m.fl.


Medlemmar som har gjort mycket jobb (insamlingar och jobb på fältet) för sina medmänniskor.

A project by

Swedish-Filipino Network

Call us:

+46-722-797441

Email:

contact@swefilnetwork.org

© 2011-2019 Svensk-Filippinska Nätverket - Org.nr.SE802458-3943 | Developed by KuyaJimLar